Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Rottneros AB: Rottneros valberedning och årsstämma 2019

Rottneros årsstämma kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019 i
Sunne. Valberedning är utsedd.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Rottneros årsstämma
2018 har valberedning utsetts inför årsstämman 2019.

I valberedningen ingår:

· Julia Onstad, utsedd av Arctic Paper S.A.
· Stefan Sundh, utsedd av PROAD AB
· Per Lundeen, styrelseordförande i Rottneros AB

Valberedningen har utsett Julia Onstad till sin ordförande.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 bereda och
framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga
ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av
revisor, val av ordförande för årsstämman samt i förekommande fall
ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till info@rottneros.com eller per brev till
Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn, senast
den 31 januari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med
sådant förslag till styrelsens ordförande via epost till
info@rottneros.com senast den 14 mars 2019, för att förslaget ska
kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Valberedningens ordförande Julia Onstad, mobil +44 79 8039 8314
Styrelsens ordförande Per Lundeen, mobil 070-518 33 47

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består
av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och
råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen
har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rottneros-ab/r/rottneros-valberedning-och-arss...
http://mb.cision.com/Main/15260/2648294/928832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.