Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

S2Medical AB: Delårsrapport januari - mars 2020

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Kvartal 1 visar en rekordhög tillväxt där Bolaget stärker sin
finansiella ställning genom att bland annat erbjuda medicinskt
förbrukningsmaterial avsett att motverka spridningen av covid-19.
Bolagets omsättning för kvartalet är den högsta hittills och lika
stor som för helåret 2019. Volymer från ordinarie
sårläkningsprodukter är trots rådande kris i linje med samma period
föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljoner SEK (0,4 miljoner SEK)

- Rörelseresultatet uppgick till -4,6 miljoner SEK (-3,8 miljoner SEK)

- Periodens resultat uppgick till -4,6 miljoner SEK (-3,8 miljoner
SEK)

- Vinst per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,34 SEK)

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 2,9 (0,4) miljoner SEK vilket
är Bolagets högsta omsättning och tillväxt hittills. Majoriteten är
relaterat till medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka
spridningen av covid-19 men försäljning relaterat till
sårläkningsprodukter är trots det i linje med samma period föregående
år.

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år till följd av
förstärkning av organisationen för att hantera nuvarande och framtida
tillväxt. Jämfört med kvartal 4 ligger kostnaderna i princip
oförändrat.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till -4,6 (-3,8) miljoner SEK.
Jämfört med föregående år belastas resultatet av de satsningar på
sälj, marknadsföring och utveckling som genomförts för att
säkerställa fortsatt ökade intäkter på sikt. Jämfört med kvartal 4
2019 har resultatet förbättrats mot bakgrund av försäljningsökningen
relaterad till medicinskt förbrukningsmaterial.

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 4,4 miljoner SEK
jämfört med 15,5 miljoner SEK vid periodens ingång. Kassaflödet för
perioden har belastats av stora inköp i slutet av mars där det
positiva kassaflödet från försäljningsintäkter för dessa produkter
realiseras i kvartal 2.

Eget kapital uppgick till 20,5 miljoner SEK jämfört med 25,1 miljoner
SEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till
82 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2020

Den 26 februari informerade bolaget om att Organisation Africaine De
La Propriete Intellectuelle har meddelat att Instagraft-teknologin
har beviljats patentskydd i 17 afrikanska länder.

Den 2 mars 2020 meddelade bolaget att patentskydd för ivaQ-teknologin
har beviljats i Italien. Systemet för undertrycksbehandling av sår
som Bolaget har utvecklat tillsammans med Absorbest AB ger en mer
patientvänlig behandling än traditionella undertryckssystem. Detta
öppnar upp stora möjligheter på den kraftigt växande marknaden för
mobila system för undertrycksbehandling av sår.

Under mars 2020 erhåller bolaget, som tidigare pressmeddelats, flera
stora ordrar om medicinskt förbrukningsmaterial avsett att motverka
spridningen av covid-19. Totala värdet var ca 23 miljoner SEK varav
merparten avses levereras under kvartal 2 2020. Bolaget har
tillsammans med underleverantörer lyckats möta den brist på personlig
skyddsutrustning som råder. Bolaget har även, trots logistiska
hinder, lyckats transportera stora mängder utrustning från Kina till
Sverige men även samarbetat med svenska underleverantörer. Bolaget
ser möjligheter att genom tidigare upparbetade affärsrelationer vara
behjälplig med att tillhandahålla skyddsutrustning i kampen mot
covid-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget arbetar intensivt med de erhållna beställningarna avseende
skyddsutrustning för att bekämpa spridning av covid-19 och hittills
har närmare två tredjedelar av dessa levererats.

Samtidigt stärker Bolaget de interna processerna relaterade till
försäljning och utveckling genom att bland annat anställa en
Regulatory Manager.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.se)
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

S2Medical AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2020
(https://d5686e39-6762-4478-858f-475db9558d5d.usrfiles.com/ugd/d5686e_47c...)

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och
säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen
med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat
eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra
brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och
därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso-
och sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/s2medical-ab/r/delarsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/17719/3117648/1251836.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.