Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Saab: Saab får beställning på flygburet sensorsystem

Saab har tecknat kontrakt och fått en beställning på det flygburna
sensorsystemet Saab 2000 Erieye AEW&C. Orderbeloppet är 1,553
miljarder SEK. Leveranser kommer att ske mellan 2020 och 2023.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden
gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att
offentliggöras.

Saab 2000 Erieye AEW&C är ett komplett flygburet sensorsystem som kan
användas i olika typer av roller och uppdrag, både i militära och
civila sammanhang.

Den är baserad på flygplanstypen Saab 2000 utrustad med Saabs
flygburna radar Erieye och en rad andra sensorer. Systemet ger
användaren en detaljerad lägesbild och kan användas till uppdrag som
gränsövervakning och räddningsaktioner.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Järfälla, Linköping, Luleå
och Arboga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 18 70 52

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
maj 2020 kl.

11.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/saab/r/saab-far-bestallning-pa-flygburet-sens...
https://mb.cision.com/Main/183/3114813/1249679.pdf

Författare Cision News