Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

SAAB: UPPREPAR FÖRSÄLJNINGSPROGNOS FÖR 2021

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försvars- och säkerhetsföretaget Saab upprepar försäljningsprognosen för 2021. Bolaget bedömer således fortsatt att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli cirka 10 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Saab upprepar samtidigt bedömningen att den justerade rörelsemarginalen för helåret 2021 blir i linje med 2020 års justerade rörelsemarginal på 7,4 procent.

Saab upprepar även bedömningen om ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2021.

Under det tredje kvartalet 2021 var rörelsemarginalen 6,3 procent, samtidigt som den organiska försäljningstillväxten var 33 procent, där Aeronautics steg 40 procent jämfört med tredje kvartalet 2020 som var påverkat av korrigeringar av projektkalkyler med 1,1 miljarder kronor. Surveillance bidrog bidrog med en försäljningstillväxt i kvartalet om 24 procent till följd av höga aktivitetsnivåer. Kockums försäljningsintäkter ökade 20 procent och Combitechs med 6 procent, också tack vare höga aktivitetsnivåer, medan försäljningsvolymen i Dynamics var i nivå med det tredje kvartalet 2020.

"Ökningen berodde på god projektexekvering i den försvarsrelaterade verksamheten, delvis motverkad av den svaga försäljningsutvecklingen inom den civila flygverksamheten, som fortsatte att minska under kvartalet. Försäljningen under de första nio månaderna ökade med 19 procent och 11 procent jämfört med den justerade försäljningen under 2020.Redan under första kvartalet i år var den organiska försäljningstillväxten högre än det långsiktiga målet", säger vd Micael Johansson.
Författare Direkt-SE