Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

SADG: Sandnes Sparebank - Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE
UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION

Sandnes - 13. februar 2020

Sandnes Sparebank («Selskapet») har engasjert Pareto Securities AS
(«Tilretteleggeren») for å undersøke muligheten for et tilbakekjøp av inntil 2
301 490 egenkapitalbevis i Selskapet, hvilket tilsvarer inntil 10 % av alle
utestående egenkapitalbevis, med mulighet for Sparebanken Sandnes til å kjøpe
tilbake færre eller ingen egenkapitalbevis («Tilbudet»). Selskapet har på dette
tidspunktet 23 014 902 utestående egenkapitalbevis, hvorav Selskapet selv eier
18 629 egenkapitalbevis tilsvarende 0,08 % av totalt antall utestående
egenkapitalbevis. Sandnes Sparebank har på dette tidspunktet en markedsverdi på
ca. NOK 1 565 millioner. Etter transaksjonen vil de tilbakekjøpte
egenkapitalbevisene bli beholdt i Selskapet som egne egenkapitalbevis.

Selskapet offentliggjorde 13. februar 2020, kvartalsrapporten for fjerde kvartal
2019, inklusive regulatorisk kapitaldekning. Basert på forventninger om
fremtidig vekst og kapitalkrav, er Selskapet på dette tidspunktet
overkapitalisert. Det planlagte tilbakekjøpet er del i en tilpasning av
kapitalbasen. Dersom maksimalt antall egenkapitalbevis kjøpes tilbake vil det
medføre en proforma reduksjon av ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2019
på ca. 1 prosentpoeng. Selskapet vil fortsatt være godt kapitalisert etter
Tilbudet.

Tilbudet vil bli gjennomført som en book-building prosess. Tilretteleggeren vil
ta imot og akkumulere salgsordre fra eksisterende egenkapitalbeviseiere. Alle
eksisterende egenkapitalbeviseiere inviteres til å tilby egenkapitalbevis t et
prisnivå fastsatt av selgende egenkapitalbeviseiere ved å kontakte
Tilretteleggeren (se kontaktinformasjon nedenfor). En plassert salgsordre kan
ikke trekkes tilbake av den selgende egenkapitalbeviseieren. Den selgende
egenkapitalbeviseieren plikter å selge de tilbudte egenkapitalbevisene til
Selskapet til de tilbudte vilkårene hvis og på det tidspunkt tilbudet er
akseptert av Selskapet, uavhengig av om Selskapet beslutter å kjøpe et lavere
antall egenkapitalbevis fra den selgende egenkapitalbeviseieren enn den
respektive egenkapitalbeviseieren hadde tilbudt for salg. Den endelige
kjøpsprisen per egenkapitalbevis vil bli fastsatt basert på salgsordre mottatt
på et nivå som representerer en tilfredsstillende pris og et tilfredsstillende
transaksjonsvolum (etter Selskapets vurdering). Den endelige kjøpsprisen vil
være identisk for alle selgende egenkapitalbeviseiere.

Akseptperioden starter den 13. februar 2020 kl. 09:00 og er forventet å slutte
14. februar 2020 kl. 16:30. Selskapet og Tilretteleggeren forbeholder seg retten
til å utvide akseptperioden.

Dersom transaksjonen gjennomføres vil prissetting følge omgående. Basert på det
overfor angitte tidspunktet for utgang av akseptperioden, forventes allokering
utført innen 17. februar 2020 kl. 09:00 (T), og oppgjør er forventet på eller
rundt 19. februar 2020 (T+2) gjennom en DVP transaksjon. Hvis akseptperioden
forlenges, vil disse datoene justeres tilsvarende.

Dersom totalt antall mottatte salgsordre på den endelige kjøpsprisen overgår 2
301 490 egenkapitalbevis (eller et lavere antall egenkapitalbevis Selskapet
ønsker å kjøpe tilbake), vil allokering bli foretatt, i så stor utstrekning som
mulig, på pro rata basis basert på det tilbudte volumet fra hver selgende
egenkapitalbeviseier, med formål om å likebehandle alle egenkapitalbeviseiere
basert på deres indikerte interesse i Tilbudet på den endelige kjøpsprisen.
Sandnes Sparebank forbeholder seg retten til å, på ethvert tidspunkt, kunne
terminere og ikke gjennomføre Tilbudet, eller gjøre endringer med hensyn til
volum (kun reduksjon) eller andre vilkår i Tilbudet.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i Tilbudet kan kontakte Pareto
Securities AS på +47 22 87 87 50 for å plassere salgsordre.

For ytterligere informasjon kontakt:

Tomas Nordbø Middelthon
Viseadministrerende direktør/CFO
+47 922 11 865

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

The Offer and the distribution of this announcement and other information in
connection with the Offer may be restricted by law in certain jurisdictions.
Sandnes Sparebank does not assume any responsibility in the event there is a
violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this
announcement or relevant information should come are required to inform
themselves about and to observe any such restrictions. The Offer is not being
made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or
instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a
national securities exchange of, the United States of America, its territories
and possessions, any State of the United States and the District of Columbia
(the "United States"). This includes, but is not limited to, facsimile
transmission, internet delivery, e-mail, telex and telephones. Copies of this
release and any related documents are not being, and must not be, mailed,
e-mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States and so
doing may invalidate any purported acceptance.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495251

Författare OSE News