Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

Safe at Sea: Kommuniké från årsstämma 2020

Under torsdagen den 28 maj 2020, hölls årsstämma i Safe at Sea AB
(publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För
detaljerad information om besluten se kallelsen som publicerades den
28 april 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och
utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöter Hans
Bergenheim, Kaj Lehtovaara, och Henrik Hartman.

Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde valdes Hans
Bergenheim till styrelseordförande. Stämman beslutade att
styrelsearvode ska vara 36 300 kronor till styrelsens ledamöter och
120 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller
arvode är Kaj Lehtovaara och Henrik Hartman.

Stämman beslutade att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson väljs till
bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det
kommande räkenskapsåret Vidare beslutades att arvode till revisorer
skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
enligt styrelsens förslag enligt kallelsen till bolagsstämma den 28
april 2020.

För mer informatin vänligen kontakta:

Henrik Hartman

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och
kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att
rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and
Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att
rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning,
utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at
Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner.
Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/safe-at-sea/r/kommunike-fran-arsstamma-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/11568/3123256/1256033.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.