Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-27

Sagax: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2020

JANUARI-SEPTEMBER 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 12 % till 2 152 miljoner kronor (1 917 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1 795 (1 483) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 4,98 (4,08) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 787 (808) miljoner kronor varav 348 (300) miljoner kronor från joint venture.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 102 (692) miljoner kronor varav -19 (-51) miljoner kronor från joint venture.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 179 (2 582) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 30 % till 1 778 (1 370) miljoner kronor motsvarande 5,15 (3,72) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 5 246 (1 497) miljoner kronor varav 4 838 (1 916) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

TREDJE KVARTALET 2020

 • Hyresintäkterna ökade med 12 % till 735 miljoner kronor (657 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 618 (523) miljoner kronor.
 • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 19 % till 1,72 (1,44) kronor efter utspädning.
 • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 504 (175) miljoner kronor varav 103 (126) miljoner kronor från joint venture.
 • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 186 (249) miljoner kronor varav 49 (-15) miljoner kronor från joint venture.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 069 (812) miljoner kronor.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 17 % till 482 (412) miljoner kronor motsvarande 1,29 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 723 (936) miljoner kronor varav 1 621 (968) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.
 • Mot bakgrund av att Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sagax verksamhet har styrelsen beslutat att föreslå en kompletterande utdelning om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och B. Sagax har kallat till en extra bolagsstämma den 10 november 2020.

 

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2020
För 2020 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 380 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 2 300 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari - juni 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2020 till 3 565 000 kvadratmeter fördelat på 698 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 15.30 CET.

Författare Sagax

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.