Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Sagax: Hemsö utökar rambelopp certifikatsprogram till 3.000 Mkr

(SIX) Under våren har fastighetsbolaget Hemsö emitterat
under sitt certifikatsprogram om 2.000 miljoner kronor. Då
programmet nu är fulltecknat väljer Hemsö att höja rambeloppet
till 3.000 miljoner kronor.

Det framgår av ett presssmeddelande.

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och Sagax till
15 procent.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC