Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

Sagax: SAGAX VALBEREDNING HAR UTSETTS

I enlighet med beslut på Sagax årsstämma 2021 har Sagax styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2021 och en valberedning har därefter utsetts. I enlighet med årsstämmobeslutet skall den utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Alsén, som representant för David Mindus med bolag.

Erik Salén, som representant för familjen Salén med bolag.

Håkan Engstam, som representant för M2 Capital Management AB.

Staffan Salén, som styrelseordförande i AB Sagax.

Björn Alsén utsågs till valberedningens ordförande. Valberedningen och dess ordförande kan kontaktas via Sagax växel, telefonnummer 08-545 83 540. Sagax årsstämma 2022 äger rum den 11 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2021 till 3 699000 kvadratmeter fördelat på 725 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Författare Cision