Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-04

Sålda byggrätter toppar vinsten

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
Serneke är en tillväxtorienterad Entreprenad- och Projektutvecklingskoncern som idag är ett av Sveriges större byggföretag. Reavinster på byggrätter och fastigheter lär utgöra en stor andel av vinsten även under 2017.

Serneke är en snabbväxande Entreprenad- och Projektutvecklings-koncern skapad av sin VD, huvudägare och grundare Ola Serneke. Han har en bakgrund från olika ledande befattningar inom Peab under 1990-talet. Konceptet har varit att lära av tidigare erfarenheter och bli bättre än konkurrenterna (Peab, NCC och Skanska). Serneke har växt snabbt de senaste åren och etablerat sig som en av Sveriges tio största byggbolag, vilket i sig är en makalös bedrift! Detta har huvudsakligen skett organiskt där bolaget har skaffat sig en osedvanligt stark position i Göteborg och Västra Götaland. Med förvärvet av Värmdö Bygg 2014 etablerade sig Serneke i Stockholmsregionen. Därtill har en region byggts upp i Skåne (Syd). 

Utvecklingen av byggrörelsen har skett parallellt med att ett antal fastigheter med projektpotential köptes in för ett antal år sedan av huvudägaren. Dessa har möjliggjort gigantiska projekt som det planerade Karlatornet på Lindholmen i Göteborg (idag hälftenägt tillsammans med NREP). Förvärvet av Säve Flygplats i norra delen av Göteborg ger också stora framtida exploateringsmöjligheter. Men projektportföljen innehåller även exempelvis byggrätter till nyproducerade bostäder ibland annat Alingsås, Borås och Helsingborg.

Bostadsproduktionen har ökat kraftigt i Sverige sedan 2012, med en uppbyggd bostadsbrist som främsta drivkraft. Det syns i Sernekes intäktsredovisning där bostadsproduktion utgör omkring 40 procent av intäkterna helåret 2016. Bolaget har också etablerat en anläggnings-division där ambitionen är att vända tidigare röda siffror till svarta under 2017. Koncernens orderstock har ökat och täckte vid utgången av 2016 nästan två års produktion. Det är mer än någon av bolagets större börsnoterade konkurrenter. Vår bedömning är att vinstnivån i bolaget är på väg uppåt.

Serneke-aktien är ganska försiktigt värderad om både Fastighetsutvecklings- och byggrörelsen beaktas. Vi kommer fram till en riktkurs på 135 kronor per aktie och en Köp-rekommendation.

Författare Jarl Securities