Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

SaltX Technology Holding AB: Sista dag för handel i Betald TeckningsUnit (BTU) är den 14 januari

Stockholm, 11 januari 2019

Sista dag för handel med BTU i SaltX Technology Holding AB (publ)
("SaltX" eller "Bolaget") är den 14 januari i samband med att
emissionen registrerats och omvandling till aktier och
teckningsoptioner sker genom Euroclears försorg. Omvandlingen väntas
vara genomförd 18 januari och samma dag förväntas handeln inledas med
teckningsoptioner på NASDAQ First North Premier Stockholm.

Riktad emission till garanter
Bolagets styrelse avser fatta beslut om en riktad nyemission av units
med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om 600 TSEK
med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den
14 november 2018. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets
avslutade företrädesemission av units. Skälet till avvikelsen från
befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter
har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i units för
sina garantiåtaganden.

Villkor för emissionen
Varje unit består av en (1) aktie av serie B och en (1)
teckningsoption av serie TO6. Genom den riktade emissionen ökar
antalet aktier i SaltX med 109 091 aktier till 72 595 443 aktier.
Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,15 procent av både
kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare.
Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under
emissionen öka antalet aktier med 54 545 stycken. Detta motsvarar en
utspädning om 0,08 procent av både kapitalandel och röstandel i
Bolaget. Totalt kan således utspädning uppgå till 0,23 procent av
både kapitalandel och röstandel i Bolaget. Teckningskursen är satt
till 5,50 SEK per unit vilket motsvarar teckningskursen i
företrädesemissionen. Betalning kommer ske genom kvittning av de
fordringar som emissionsgaranterna har på Bolaget grundat på sina
garantiåtaganden. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Antal teckningsoptioner och utspädning
Företrädesemissionen och ovanstående riktade emission avsåg units
bestående av aktier och teckningsoptioner. Totalt antal utestående
teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 14 755 993 som vid fullt
utnyttjande skulle öka antal aktier med 7 377 997, motsvarande en
utspädning om 10,2 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

********************************************

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala
företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och
Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First
North Premier. FNCA Sweden AB,

08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser.
För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/sista-dag-for-ha...
https://mb.cision.com/Main/11067/2716239/975421.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.