Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

SaltX Technology Holding AB: Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i
enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i
enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

· Fastställelse av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019

· Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag,
innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
· Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande
och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från
föregående år

· Arvode till revisor enligt godkänd räkning
· Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Staffan Andersson, Tony
Grimaldi och Elin Lydahl, samt nyval av Hans Holmström och Erica
Larson

· Omval av Åke Sund till styrelseordförande
· Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor;
auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig
revisor

· Beslut om ändring av bolagsordning
· Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

För vidare information, vänligena kontakta:

· Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070 667 00 74
· Carl-Johan Linér, VD, tel: 070532 08 08

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget
samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och
kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq
First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399,
info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer
information, besök: www.saltxtechnology.com.

Stockholm 2020-04-23

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/stammokommunike...
https://mb.cision.com/Main/11067/3095640/1234916.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.