Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-11

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till någon
jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder utöver dem som
följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se
viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Preliminärt resultat av SBB:s företrädesemission

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") en fullt garanterad nyemission av
stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). SBB meddelar att det preliminära resultatet
av Företrädesemissionen, där teckningsperioden löpte ut den 9
december 2019, visar att 57 907 496 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 88,5 procent av de erbjudna stamaktierna av serie B
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar
mottagits om att teckna 5 800 041 stamaktier av serie B utan stöd av
teckningsrätter vilket motsvarar cirka 8,9 procent av de erbjudna
stamaktierna av serie B. Emissionsgarantier kommer därmed att nyttjas
till teckning av återstående 1 735 524 stamaktier av serie B,
motsvarande cirka 2,7 procent av de erbjudna stamaktierna av serie B.
Genom Företrädesemissionen tillförs SBB cirka 1,5 miljarder kronor
före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer ske i
enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det prospekt SBB
offentliggjorde den 25 november 2019. Meddelande om tilldelning av
aktier, som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på
Nasdaq Stockholm, kommer omkring den 13 december 2019 att sändas till
de som erhållit tilldelning av aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer SBBs aktiekapital att öka med 6 544
306,1 kronor från nuvarande 85 075 979,3 kronor till 91 620 285,4
kronor och det totala antalet aktier kommer öka med 65 443 061
stamaktier av serie B från 850 759 793 till 916 202 854.

Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras omkring den 12
december 2019. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier
("BTA") är den 19 december 2019. De nya stamaktierna av serie B
beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den
30 december 2019.

Rådgivare

Goldman Sachs International ("Goldman Sachs") och J.P. Morgan
Securities plc ("J.P. Morgan") har agerat som Joint Global
Coordinators, ABG Sundal Collier AB ("ABGSC"), Citigroup Global
Markets Limited ("Citigroup"), Deutsche Bank AG, London Branch
("Deutsche Bank") och Kempen & Co N.V. ("Kempen") som Joint
Bookrunners och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske")
och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") som Co-Managers.
Vinge och Clifford Chance har agerat som legala rådgivare åt SBB och
Shearman & Sterling och Hammarskiöld har agerat som legala rådgivare
till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Managers i
samband med Företrädesemissionen.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, ABGSC, Citigroup, Deutsche Bank, Kempen,
Danske och Nordea har agerat endast för SBB och inte för någon annan
i samband med Företrädesemissionen, och ansvarar inte för att någon
annan person än SBB får det skydd som erbjuds SBB eller för
rådgivning i samband med Företrädesemissionen, i förhållande till
innehållet i detta pressmeddelande eller någon annan transaktion,
arrangemang eller annat ärende som hänvisas till i detta
pressmeddelande. Goldman Sachs, J.P. Morgan och Citigroup är
auktoriserade av den så kallade Prudential Regulation Authority
("PRA") och står under tillsyn i Storbritannien av PRA och den så
kallade Financial Conduct Authority ("FCA"). Deutsche Bank är
auktoriserad av tysk banklagstiftning (med Europeiska centralbanken
som behörig myndighet) och Deutsche Bank AG, London Branch är vidare
auktoriserad av PRA och är föremål för tillsyn från den Europeiska
centralbanken och BaFin, Tysklands federala finansiella
tillsynsmyndighet och är föremål för begränsad reglering av FCA och
PRA.

Ytterligare information

Information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på:
www.sbbnordeninfo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 december 2019 kl. 18:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i SBB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i SBB har endast skett genom det prospekt som SBB
offentliggjorde den 25 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig,
föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av
försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Inga aktier eller
andra värdepapper i SBB har registrerats, och inga aktier eller andra
värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
tillämplig värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i Förenta staterna.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/97CD30E5A19F15C0E0...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.