Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-24

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar nya finansiella och operationella må...

Efter att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s ("SBB") B- och
D-aktier tagits upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista
presenterar bolaget nya finansiella och operationella mål samt ny
utdelningspolicy antagna av styrelsen. Målen presenteras i syfte att
ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

SBB:s nya finansiella mål (tidigare nivåer anges inom parentes nedan):

· Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive
utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår
till minst 12 procent per år (oförändrat)

· Belåningsgrad lägre än 50 procent (oförändrat)
· Soliditet om minst 45 procent (minst 35 procent)
· Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i
genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat)

· Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (lägre än 40
procent)

· Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (2,5 ggr)
SBB:s nya operationella mål (tidigare nivåer anges inom parentes
nedan):

· Ett fastighetsbestånd om 55 mdkr till år 2021, med bibehållen BBB+
rating (40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating)

· Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)
SBB:s nya utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en
stabilt ökande årlig utdelning (tidigare utdelningspolicy:
Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande
resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier)). Bolagets styrelse
förväntas föreslå en första utdelning enligt den nya
utdelningspolicyn på 0,6 kronor per stam A- och B-aktie med avseende
på räkenskapsåret 2019, att betalas ut kvartalsvis under 2020/2021.

Ilija Batljan, VD SBB, kommenterar de nya målen:

"Bolagets mål och strategier grundar sig i ett fokus på att bygga
Nordens största aktör inom social infrastruktur där vår
kärnverksamhet är att förvärva och förvalta samhällsfastigheter.
Utöver samhällsfastigheter fokuserar vi på hyresfastigheter, där
ambitionen är att öka olika typer av samarbeten framöver.

SBB är ett aktivt bolag på transaktionsmarknaden, och kommer fortsätta
att vara det även framöver för att skapa förutsättningar för
tillväxt. Vår styrka grundar sig i att hitta och agera på möjligheter
i marknaden och i samarbete med kommuner där vår långa och omfattande
erfarenhet inom dessa tillgångar ger oss konkurrensfördelar gentemot
andra.

Utöver bolagets fokus på transaktioner kommer SBB att skapa värde
genom att renovera och optimera det befintliga beståndet samt
fokusera på hållbarhet. SBB:s målsättning är att 600 lägenheter ska
renoveras per år och att koldioxidutsläpp från bostäderna ska minska
med 30 procent.

Vi arbetar aktivt med att stärka vår finansiella position och att inom
12 månader uppnå BBB rating som med större storlek skulle kunna leda
till en BBB+ rating, och därigenom ytterligare sänkta
finansieringskostnader över tid.

SBB har även som ambition att senast inom sex månader vara inkluderat
i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
september 2019 kl. 07:45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhall...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.