Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: SBB offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående SEK obligat...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBB"),
med rating BB (stable) av S&P, BB (positive) av Fitch och B1 (stable)
av Moody's, erbjuder innehavare av Bolagets utestående, nedan listade
obligationer ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget
köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 1 miljard
mot kontant vederlag till det pris som anges nedan
("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i
enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett
återköpsdokument daterat 24 september 2018.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Pris

2018/2019 senior unsecured fixed rate notes / SE0010869123 / SEK
300,000,000 / 100.50%

2017/2020 senior unsecured floating rate notes / SE0009805468 / SEK
1,500,000,000/ 106.50%

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010414581 / SEK
750,000,000 / 102.60%

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010985713 / SEK
250,000,000 / 102.00%

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk:
sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya
SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer med en
förväntad löptid om 4 år (de "Nya Obligationerna") med förbehåll för
rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 26 september 2018 om
det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter
beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att
redovisas omkring den 28 september 2018. Bolagets återköp av
Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya
Obligationerna.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea vara ensam arrangör och
bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna. Nordea
agerar Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent i
Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager, Sole Bookrunner och Tender Agent:
Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996,
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden
(2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 12.20 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer
information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/sbb-offe...
http://mb.cision.com/Main/15487/2626125/914665.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.