Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021

SAMPO OYJ                OSAVUOSIRAPORTTI         3.11.2021 klo 9.30

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2021         

Sampo-konserni jatkoi vahvaa tuloskehitystään tammi–syyskuussa 2021. Tulos ennen veroja nousi 1 974 miljoonaan euroon (1 054). Ilman Nordean osakkeiden myyntiin liittyviä kirjanpitovaikutuksia tulos ennen veroja kasvoi 1 737 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos kasvoi 2,74 euroon (1,51).

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus teki 985 miljoonan (719) suuruisen underwriting-tuloksen tammi-syyskuussa 2021. Kasvu oli vuositasolla 37 prosenttia. Hastings-kauppa huomioiden, mutta koronaviruspandemian vaikutukset Ifiin ja Topdanmarkiin pois lukien konsernin underwriting-tulos kasvoi 19 prosenttia vuodentakaisesta. Konsernitason yhdistetty kulusuhde parani vuodentakaisesta 2,3 prosenttiyksikköä ja oli 80,8 prosenttia (83,1). Koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien mutta Hastingsin hankinta huomioiden yhdistetty kulusuhde parani 2,1 prosenttiyksikköä 82,6 prosenttiin (84,7). Vahva tulos ylittää selkeästi Sampo-konsernin vuosille 2021–2023 asettamat vuosittaiset taloudelliset tavoitteet vahinkovakuutustoiminnan toiminnallisen tuloksen kasvattamisesta keskimäärin noin 4–6 prosenttia ja alle 86 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta.

If raportoi vuoden 2021 tammi–syyskuulta 681 miljoonan euron (588) underwriting-tuloksen ja ennätyksellisen alhaisen yhdistetyn kulusuhteen 80,8 prosenttia (82,4). Tuloskehitystä tuki vakaa 4,1 prosentin suuruinen maksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein ja vahva operatiivinen kehitys. Ifin riskisuhde parani 1,2 prosenttiyksikköä, kun suurvahingot ja vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot, aiempien vuosien kehitys ja koronaviruspandemian vaikutukset eliminoidaan laskelmista. Tulos ennen veroja kasvoi 818 miljoonaan euroon (616). Vahvan tämänvuotisen kehityksen seurauksena arviota Ifin koko vuoden yhdistetystä kulusuhteesta on kavennettu 81,5–82,5 prosenttiin.

Topdanmarkin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 256 miljoonaa euroa (85) Sammon tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde parani 82,9 prosenttiin (85,7).

Hastings raportoi vahvan tuloksen kilpaillulla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla jatkettuaan kurinalaista hinnoitteluaan. Hastingsin voimassa olevien vakuutussopimusten määrä säilyi vakaana 3,1 miljoonassa ja yhtiöllä oli yksityishenkilöiden ajoneuvovakuutuksista syyskuun 2021 lopulla 8,3 prosentin markkinaosuus. Hastingsin operatiivinen kulusuhde oli 78,1 prosenttia tammi–syyskuussa 2021, mikä on merkittävästi 88 prosentin suuruista vuositason tavoitetta parempi. Tulos ennen veroja oli 115 miljoonaa euroa, kun huomioidaan 30 miljoonan euron suuruiset ei-operatiiviset poistot.

Mandatumin tammi–syyskuun 2021 tulos ennen veroja oli 201 miljoonaa euroa (100), kun huomioidaan vakuutusvelan diskonttokorkojen muutokseen liittynyt 46 miljoonan euron suuruinen täydennys. Sijoitusmarkkinoilla jatkunut vahva myötätuuli tuki tuloskehitystä. Mandatumin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli ennätyksellisen korkea, 214 prosenttia (188). Sijoitussidonnainen ja muu yhtiön hallinnoitavana oleva asiakasvarallisuus kasvoi 16 prosenttia 10 618 miljoonaan euroon vuoden lopun 9 192 miljoonasta eurosta.

Sammolle kirjattiin Nordean tuloksesta 381 miljoonan euron (299) tulososuus tammi–syyskuussa 2021. Sampo myi 10.9.2021 institutionaalisille sijoittajille 73 miljoonaa Nordean osaketta. Myynnistä syntynyt bruttomyyntitulo oli 745 miljoonaa euroa ja siitä syntyi 165 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus, joka lasketaan satunnaiseksi eräksi laskettaessa Sammon osingonjakosuhdetta vuodelta 2021. Osakemyynnin yhteydessä Sampo julkisti suunnitelman 750 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä. Ohjelma käynnistyi 1.10.2021 ja ensimmäiset takaisinostot tehtiin 4.10.2021.

Sampo käynnisti 25.10.2021 tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen myymiseksi ja sai bruttomyyntituloina noin 1 725 miljoonaa euroa. Sammon johto on ehdottanut, että myynnistä saatavat varat käytetään vähintään 2,00 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamiseen ja 1.10.2021 käynnistetyn omien osakkeiden osto-ohjelman laajentamiseen 18.5.2022 järjestettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen jälkeen, jotta omia osakkeita hankkimalla voidaan palauttaa enemmän ylimääräistä pääomaa. Sampo on syyskuun 2020 jälkeen vähentänyt Nordea-omistustaan 19,9 prosentista 6,1 prosenttiin raportointipäivään 3.11.2021 mennessä.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde kasvoi 211 prosenttiin vuoden lopun 176 prosentista ja toisen vuosineljänneksen lopun 209 prosentista. Lukuun sisältyvät Nordean osakkeiden myynnit 10.9.2021 ja 26.5.2021, 1.10.2021 julkistettu 750 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinmaksuohjelma ja joulukuussa 2021 lunastettavat Ifin hydridilainat. Kun huomioidaan osinkokertymä vuodelta 2020 maksetun 1,70 euron suuruisen osakekohtaisen osingon mukaisena, vakavaraisuussuhde oli 199 prosenttia. Sampo-konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -vakavaraisuussuhdetta.

Sampo-konsernin velkaisuusaste aleni 25,0 prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopun 28,4 prosentista, osin siksi, että bruttovelka aleni 631 miljoonaa euroa velkojen erääntymisen ja velkakirjoista tehdyn takaisinostotarjouksen myötä. Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

AVAINLUVUT1-9/20211-9/2020Muutos, %7-9/20217-9/2020Muutos, %
Milj. e      
Tulos ennen veroja1 9741 0548763248530
If818616332522338
   Topdanmark25685
Författare GlobeNewswire