Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Saniona AB: Saniona meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 11 maj 2020

PRESSMEDDELANDE

7 maj 2020                                                                

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling
fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för
teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med Sanionas
företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020,
inleds den 11 maj. Nyttjandeperioden löper från och med den 11 maj till och
med den 25 maj 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger
rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Saniona till en
kurs om 25,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom
intervallet 25,00-30,00 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren
baserat på det volymviktade snittpriset per aktie under perioden från och
med den 22 april 2020 till och med den 6 maj 2020. Vid fullt nyttjande av
samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Saniona cirka 37 MSEK
före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya
aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CEST den
25 maj 2020, alternativt sälja teckningsoptionerna av serie TO 1 senast den
20 maj 2020 (halvdag på Nasdaq Stockholm där teckningsoptionerna handlas
under kortnamnet ?SANION TO1?). Folder och informationsblad hålls från och
med idag, den 7 maj, tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com

) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se

) respektive hemsidor.

?Saniona går i en spännande riktning med expansion på den så viktiga
amerikanska marknaden, samtidigt som vi ser mycket lovande resultat från
våra kliniska tester av Tesomet för de sällsynta sjukdomarna Prader-Willis
syndrom och hypotalamisk fetma,? säger Rami Levin, Koncernchef och VD.
?Likviden från dessa teckningsoptioner kommer hjälpa oss att bygga vidare
på vår omvandling mot att bli ett fullt integrerat biofarmaceutiskt
företag, och kommer mer specifikt finansiera verksamheten samt fortsatt
utveckling av Tesomet för PWS och HO.?

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag:

* Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren
rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.
* Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av
serie TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av
serie TO 1 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
* Antal nu utestående aktier i Saniona: 29 412 519.
* Värdering (pre-money): Cirka 735 MSEK.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet
aktier i Saniona öka med 1 479 742 till
30 892 261 och aktiekapitalet öka med 73 987,10 SEK till 1 544 613,05 SEK.
Detta medför en utspädning om cirka 4,8% baserat på antalet aktier i
Saniona efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningsoptionerna av serie TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet "SANION TO1" och med ISIN SE0013775277.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 1:

* 11 maj 2020 ? Nyttjandeperioden inleds
* 20 maj 2020 ? Sista dag för handel av teckningsoptioner (halvdag på
Nasdaq Stockholm)
* 25 maj 2020 ? Nyttjandeperioden slutar
* 27 maj 2020 ? Planerat datum för offentliggörande av utfall av
nyttjandegrad
* 18 juni 2020 ? Planerat datum för omväxling av interimsaktier till
aktier

Folder och informationsblad hålls tillgängliga på Sanionas (
www.saniona.com

) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se

) respektive hemsidor. Foldern kommer skickas ut till de flesta
förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer göras
tillgänglig från och med den 11 maj på Sanionas och Sedermera
Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer
skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och
anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 hålls tillgängliga via
Sanionas hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare ? Såhär
nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du
tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast klockan
17:00 CEST den 25 maj 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner
senast den 20 maj 2020 (vänligen observera att det är halvdagshandel på
Nasdaq Stockholm där teckningsoptionerna handlas under kortnamnet ?SANION
TO1?).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till
exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i
en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då
förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina
teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där
teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt
de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare.
Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till
kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in
på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för
att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner
för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om
du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare
kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man
kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att
erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier
kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ?interimsaktier?
eller ?IA? fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos
Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie
aktier i Saniona.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier,
genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in
fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I
samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission
ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.
Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission
tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 25 maj 2020. Tecknade och betalda
aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ?interimsaktier? eller
?IA? fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos
Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie
aktier i Saniona.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Saniona i samband med
utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40-615 14 10, epost: issuingservices@sedermera.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta
Rami Levin, Vd, Saniona, telefon +1 (781) 987 3144, epost:
rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost:
anita.milland@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges
ovan, klockan 08:00 CEST den 7 maj 2020.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning,
utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i
centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling.
Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av
sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma
på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred
portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer
Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.
Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på:
www.saniona.com

.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda
personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har
endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari
2020.

Bilaga

* 20200507 - PR - Nyttjandeperioden inleds - SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.