Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

SARSYS-ASFT: NETTOOMSÄTTNINGEN SJÖNK TILL 19,5 MLN KR (26,8)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Väg- och flygsäkerhetsföretaget Sarsys-ASFT, noterat på NGM Nordic, redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (1,0), framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet.

Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 19,5 miljoner kronor (26,8) och periodens resultat efter skatt uppgick till 0 kronor (-0,2).

Bolagets likvida medel per den 31 december uppgick till 8,0 miljoner kronor (4,1).
Författare Direkt-SE