Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

SAS: 1,9 miljoner reste med SAS i januari

Antalet passagerare som reste med SAS ökade med 3,2 % jämfört med samma månad
föregående år. Punktligheten ökade markant med närmare 14 procentenheter och
regulariteten var på en fortsatt hög nivå.

Den totala kapaciteten (ASK) och antalet betalda passagerarkilometer (RPK) ökade
med 1,5 % respektive 2,8 % jämfört med samma månad föregående år. Tillväxten
drevs av en ökad efterfrågan på SAS intraskandinaviska, europeiska och
inrikeslinjer. Den ökade efterfrågan återspeglas i en förbättrad kabinfaktor,
som ökade med 0,8 procentenheter. Den preliminära enhetsintäkten och
passageraryielden var 64 öre respektive 98 öre och i linje med samma period
föregående år.

- Vi är glada att vår förbättrade operationella kvalitet, vårt kunderbjudande
och infasningen av nya, bränsleeffektiva flygplan gör det möjligt för oss att
stärka vår position och marknadsandel på våra hemmamarknader. Det är också
glädjande att se det ökade intresset hos våra kunder att lägga till biobränsle
till sina SAS-biljetter. Sedan möjligheten introducerades har nästan 10 000
resenärer valt att köpa biobränsle till sin resa. Detta visar att ett växande
antal kunder delar vår uppfattning om vikten av att bidra till mer hållbara
flygresor, säger Rickard Gustafson, vd för SAS.

Efter utvärdering av den rådande situationen med Coronaviruset i Kina, beslutade
SAS att stänga biljettförsäljningen fram till den 15 mars och ställa in alla
flygningar till och från Shanghai och Peking från 31 januari till 29 februari.
Våra passagerares och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet och SAS
fortsätter att följa utvecklingen i nära dialog med relevanta myndigheter.

[][]
SAS reguljärtrafik Jan20 Förändring[1] Nov19- Jan20 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 3 490 1,5% 10 759 0,8%
(milj,)
RPK, 2 292 2,7% 7 365 2,0%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 65,7% +0,8 p.e. 68,5% +0,8 p.e.
Antal passagerare 1 889 3,1% 6 119 1,4%
(000)

Geografisk Jan20 vs Jan19 Nov19- Jan20 vs, Nov18- Jan19
utveckling,
reguljärtrafik
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -0,1% -0,4% 0,2% 1,4%
Europa/Intraskand 5,3% 2,8% 4,0% 0,6%
Inrikes 3,7% 2,7% 1,3% 0,1%
[][]
SAS chartertrafik Jan20 Förändring[1] Nov19- Jan20 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 164 1,7% 499 3,6%
(milj,)
RPK, 152 2,9% 461 4,4%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 92,7% +1,1 p.e. 92,4% +0,7 p.e.
Antal passagerare 0,053 5,9% 0,141 6,8%
(000)
[][]
SAS total trafik Jan20 Förändring[1] Nov19- Jan20 Förändring[1]
(reguljär och
charter)
ASK, säteskilometer 3 654 1,5% 11 258 0,9%
(milj,)
RPK, 2 444 2,8% 7 826 2,2%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 66,9% +0,8 p.e. 69,5% +0,8 p.e.
Antal passagerare 1,942 3,2% 6,260 1,5%
(000)

[1] Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Jan20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 0,98 -0,6% -2,8%
PASK, SEK 0,64 +0,6% -1,6%

      Jan20
Punktlighet (ankomst 15     88,7%
minuter)
Regularitet     99,1%
Förändring av totala     -2,8%
koldioxidutsläpp, rullande 12
månader
Förändring av     -2,6%
koldioxidutsläpp per
säteskilometer
Koldioxidkompensation av     45%
passagerarrelaterade utsläpp

Definitioner:

RPK - Passagerarkilometer
ASK - Säteskilometer
Kabinfaktor - RPK/ASK
Yield - Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK,
exklusive charter.
PASK - Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer - SAS passagerarrelaterade
koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12
månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp - Andel av SAS
passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus
-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt
och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra
totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som
flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter -
Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med över 125 resmål i Europa, USA och Asien.
Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS
ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med
biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och
frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star AllianceT och tillsammans med
partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300
destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel
Fischier för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 11.00 CET.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494835

Författare OSE News