Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

SAS: SAS trafiktal - april 2020

SAS reguljära kapacitet minskade med 95 % jämfört med föregående år till följd
av den pågående covid-19-pandemin. Under april upprätthölls endast ett begränsat
nätverk i Norge och Sverige.

- Vi står fortsatt inför utmaningar som påverkar vår verksamhet i grunden. Även
om ingen kan förutse exakt hur efterfrågan kommer att utvecklas under de
kommande månaderna och åren, är det tydligt att det kommer att ta betydligt
längre tid än tidigare förväntat. Vår bedömning är att det kommer att dröja till
2022 innan efterfrågan når nivåerna före covid-19.

Den nuvarande situationen gör att vi måste vidta alla nödvändiga åtgärder för
att minska kostnaderna och värna vår likviditet. Detta så att vi kan komma ut ur
den pågående krisen som en hållbar, lönsam och bärande del av den skandinaviska
infrastrukturen. Eftersom det kommer att ta lång tid att återgå till en
normaliserad produktion, var vi därför även tvungna att inleda processer för att
minska vår framtida arbetsstyrka med upp till 5 000 heltidstjänster.

Som en del av vårt arbete att säkra bolaget för framtiden, är jag tacksam över
att vi kunnat upprätta en kreditfacilitet om 3,3 miljarder SEK, där den svenska
och danska staten gick in som garanter. Tillsammans med våra besparingsåtgärder
kommer detta likviditetstillskott att ge oss tid att undersöka ytterligare
möjligheter och ekonomiskt stöd för att kunna säkerställa vår verksamhet, säger
Rickard Gustafson, vd för SAS.

[][]
SAS reguljärtrafik Apr20 Förändring[1] Nov19- Apr20 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 203 -94,5% 16 665 -23,9%
(milj,)
RPK, 54 -98,0% 10 763 -28,8%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 26,6% -47,9 p.e. 64,6% -4,5 p.e.
Antal passagerare 94 -95,6% 9 243 -26,8%
(000)

Geografisk Apr20      vs    Apr19 Nov19- Apr20 vs Nov18- Apr19
utveckling,
reguljärtrafik
RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -99,9% -99,4% -32,5% -26,4%
Europa/Intraskand -99,4% -98,2% -28,1% -25,0%
Inrikes -89,3% -73,2% -22,5% -16,2%
[][]
SAS chartertrafik Apr20 Förändring[1] Nov19- Apr20 Förändring[1]
ASK, säteskilometer 30 -78,6% 848 -17,3%
(milj,)
RPK, 9 -93,0% 739 -20,7%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 28,4% -57,8 p.e. 87,2% -3,7 p.e.
Antal passagerare 1 -96,7% 242 -19,6%
(000)
[][]
SAS total trafik Apr20 Förändring[1] Nov19- Apr20 Förändring[1]
(reguljär och
charter)
ASK, säteskilometer 233 -93,9% 17 513 -23,6%
(milj,)
RPK, 62 -97,8% 11 503 -28,3%
passagerarkilometer
(milj,)
Kabinfaktor 26,8% -48,1 p.e. 65,7% -4,3 p.e.
Antal passagerare 95 -95,7% 9,485 -26,6%
(000)

[1] Förändring jämfört med samma period föregående år, p.e. = procentenheter

Preliminär yield och PASK Apr20 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,64 +66,5% +66,4%
PASK, SEK 0,44 -40,6% -40,6%

Apr20
Punktlighet (ankomst 15 97,2%
minuter)
Regularitet 96,1%
Förändring av totala -12,8%
koldioxidutsläpp, rullande 12
månader
Förändring av -3,2%
koldioxidutsläpp per
säteskilometer
Koldioxidkompensation av 24%
passagerarrelaterade utsläpp

Definitioner:
RPK - Passagerarkilometer
ASK - Säteskilometer
Kabinfaktor - RPK/ASK
Yield - Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK,
exklusive charter.
PASK - Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer - SAS passagerarrelaterade
koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12
månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp - Andel av SAS
passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus
-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)
Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt
och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra
totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2030, jämfört med 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SAS pressjour, +46 8 797 29 44

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har 30 miljoner resenärer per år, som
flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter -
Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med över 125 resmål i Europa, USA och Asien.
Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS
ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga med
biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.
Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och
frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star AllianceT och tillsammans med
partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300
destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Michel
Fischier för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 11.00 CEST.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/505037

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.