Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

SaveLend rekryterar Martin Brändefors som operativ chef

SaveLend Group (publ) har rekryterat Martin Brändefors som operativ chef. Martin kommer att ingå i koncernledningsgruppen och rapporterar direkt till koncernchef Ludwig Pettersson.

Som operativ chef ansvarar Martin för den dagliga driften av företaget och ser till att verksamheten sköts på ett korrekt regulatoriskt sätt. Han skall tillsammans med övriga koncernledningsgruppen leda och utveckla koncernen, och deltar även i strategin för affärsutveckling och genomförande. Detta inklusive strukturering av nya och befintliga produkter och affärer ur ett kommersiellt, juridiskt, risk- och regelefterlevnadsperspektiv.

“SaveLend har en ledande position inom peer-to-peer-utlåning och passerar ytterligare en milstolpe med den kommande börsnoteringen. Med ett erbjudande till investerare som redan är bäst i klassen, så ser jag fram emot att ytterligare utveckla verksamheten i en noterad miljö”, säger Martin Brändefors

Martin Brändefors kommer senast från Klarna där han ansvarat för deras globala outsourcing-verksamhet. Martin har mångårig erfarenhet av regelefterlevnadsarbete och juridisk konsultation inom finansbranschen, bland annat från zeb Nordics och advokatfirman Vinge. Han har även en bakgrund som instruktör inom Försvarsmakten och har deltagit i fredsbevarande insatser utomlands.

“Med Martins gedigna erfarenhet fortsätter vi att garantera att vår verksamhet drivs på den höga regulatoriska nivå som krävs i vår framtida expansion. Detta kommer att bli än viktigare i den noterade miljö som vi kommer att verka i framöver” säger Ludwig Pettersson.

Martin Brändefors formella titel blir COO, Chief Operating Officer, och kommer att vara placerad på koncernens huvudkontor i Stockholm. Han tillträder sin tjänst som senast den 2 augusti 2021. 

För ytterligare information:


Ludwig Pettersson, VD
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Corpura kommer att agera Certified Adviser åt bolaget. För ytterligare information:
Corpura Fondkommission AB
Telefon: 0768-532822
E-post: info@corpura.se
www.corpura.se 

Om SaveLend


Om SaveLend Group
SaveLend Group AB (publ),559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 45 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige och Polen. Vår verksamhet utgår från vår investeringsplattform SaveLend och vårt faktureringssystem Billecta. 

Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Bifogade bilder


Martin Brändefors

Bifogade filer


SaveLend rekryterar Martin Brändefors som operativ chef

Författare MFN