Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-28

Savosolar: Analysguiden: Orderbok talar för bättre år

Savosolar har ett tungt 2017 bakom sig med en haltande dansk marknad.
Danmark är nu åter igång samtidigt som den franska marknaden ligger
och puttrar. Bolagets orderbok nu åter påfylld med ett värde om cirka
5,6 miljoner euro. Det talar för att tekniken efter vissa
uppdateringar fortfarande är konkurrenskraftig och eftertraktad.
Bolaget genomför nu en emission för att bland annat öka
försäljningsinsatserna. Teckningskursen är attraktiv.

Savosolar utvecklar och säljer solvärmesystem för industriella
applikationsområden liksom fjärrvärme. I Danmark kommer cirka 42% av
fjärrvärmen från förnybara källor. Det är globalt sett framstående
och övergången mot förnyelsebart har skett de senaste åren. Savosolar
ha som ett utländskt bolag varit relativt framgångsrika med att vinna
ordrar på den danska marknaden där konkurrensen från inhemska aktörer
varit hård. Föregående år, 2017, avtog dock investeringarna i Danmark
avsevärt vilket också hämmade bolagets tillväxt.

Savosolar har dock under 2018 fått tillbaka en bra storlek på
orderboken som nu beräknas till cirka 5,6 miljoner euro. Det påvisar
att tekniken efter viss utveckling fortfarande är konkurrenskraftig
och efterfrågad. En av de största beställningarna i orderboken kommer
från Frankrike och har ett värde om cirka två miljoner euro.
Försäljningsinsatser utanför Danmark har därmed börjat bära frukt.
Att bredda försäljningsinsatserna globalt (främst genom
partnernätverk) ger möjligheter till förbättrad tillväxt till bra
marginaler. Det reducerar också exponeringen mot enskilda marknader
som i sin tur kan minska slagen i intäkterna.

För att täcka bolagets rörelsekapitalbehov och fortsätta
försäljningsinsatser på den globala marknaden genomförs en
nyemission. Givet att denna tecknas till fullo stärks kassan med
cirka 3,5 miljoner euro före relaterade kostnader. Emissionen löper i
Sverige fram till och med den 6 juli 2018. Emissionens teckningskurs
är 0,20 kronor per ny aktie. Till emissionen kommer även
teckningsoptioner som går till lösen i november/december 2018. Givet
full inlösen av dessa stärks kassan ytterligare med cirka 3,3
miljoner euro. Genom att kombinera en DCF-modell med en
multipelvärdering beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 0,33
kronor (65 procent över emissionskursen) efter antaget fulltecknad
emission.

Läs hela analysen här
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-savosolar-order...).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/savosolar/r/analysguiden-orderbok-talar-for-ba...

Författare Cision