Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-17

Saxlund: Dotterbolag i UK säkrar kontrakt till värde av ca 1,7 MGBP

DOTTERBOLAG I UK SÄKRAR KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 1,7 MGBP

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 17 juni säkrat kontrakt till ett värde av ca 1,7 MGBP (20 MSEK). Kunden är Helvellyn Group och Saxlund kommer leverera materialhanteringsutrustning till Helvellyns första fabrik i Leeds.

Helvellyn tillverkar ett bränsle med högt energiinnehåll och låg klimatpåverkan som är avsett för att ersätta kol som bränsle. Helvellyns bränsle kan användas utan att behöva modifiera existerande utrustning, såväl materialhantering som förbränningsutrustning, där kol används som bränsle.

Produktionsenheterna som Helvellyn kommer att uppföra är beroende av ett kontinuerligt materialflöde. Detta för att kunna säkra en produktion på ca 60 000 ton/år av homogent, högkvalitativt och förnybart bränsle som är ekvivalent i jämförelse med kol.

Saxlund kommer leverera materialhanteringsutrustningen till Leeds. Saxlund utrustning kommer att mata Helvellyns utrustning med material och även transportera den färdiga produkten till lastbilar. Förutom transportörer kommer Saxlund också att leverera Saxlunds stångmatning.

-Saxlund är jätteglada att få vara involverade i ett sådant viktigt projekt. Den teknologi som används Helvellyn gör det möjligt att minska andelen sopor som måste gå till deponi och istället transformera obrukbart material till bränsle. Saxlunds utrustning, som finns installerad på sopförbränningsanläggningar över hela Europa, är ideal att använda för sophantering. Vi är fokuserade på att leverera en anläggning med hög robusthet och tillgänglighet till Helvellyn Group, säger Matt Drew, VD för Saxlund International Ltd.

Fabriken i Leeds är den första av 20 planerade fabriker, som ska byggs fram till 2022, som tillsammans kommer att producera 1 200 000 ton/år förnybart bränsle som fungerar som kolsubstitut

-Saxlund har visat på stor förståelse för de utmaningar som Helvellyn har tagit sig an när det gäller den stora variationen på material som ska behandlas i våra fabriker. Saxlund har varit till en fundamental hjälp för att lösa den slutgiltiga designen av fabriken. Saxlunds förmåga att samarbeta med alla olika parter i projektet har övertygat oss på Helvellyn att Saxlund är den bästa samarbetspartnern för oss när vi nu ska börja bygga våra fabriker i UK, säger Frank Harris, VD för Helvellyn Group.

2019-06-17

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-06-17.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26453

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted