Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-15

Saxlund: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

EMISSIONEN REGISTRERAD OCH HANDELN MED BTA UPPHÖR

Saxlund Group AB (publ) (Saxlund eller Bolaget) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 21 december 2018. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (BTA) är fredagen den 18 januari 2019. Omvandlingen av BTA till aktier förväntas vara genomförd torsdagen den 24 januari 2019.

Samtliga beslut som fattades på extra bolagsstämma den 28 november 2018 har nu registrerats vid Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår efter registreringarna till 49 013 355,89 SEK, fördelat på 332 763 678 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,147 SEK.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell är legal rådgivare till Saxlund i anledning av företrädesemissionen.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-01-15.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24972

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Stockholm
Org nr 556556-8325

Författare beQuoted