Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Saxlund: Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR

FLYTT AV STÄMMA OCH ÄNDRAT DATUM FÖR ÅR

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. I och med flytten av stämman så flyttas även publiceringen av årsredovisningen för 2018. Stämman kommer att hållas den 18 juni och Årsredovisning kommer publiceras den 4 juni. Kallelse till stämma kommer sedvanligt att publiceras hos PoIT samt DI.

Styrelsen har tillsammans med den verkställande ledningen i bolaget och bolagets revisorer beslutat att flytta datum för stämma och publicerande av årsredovisningen för 2018. Anledningen till flytten är att underlagen till stämman har tagit längre tid att ta fram än planerat. Utgivande av kvartalsrapport för kvartal 1 2019 kvarstår till 29 maj.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-05-15.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26165

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted