Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Saxlund: Flytt av stämma och kvartalsrapport

FLYTT AV STÄMMA OCH KVARTALSRAPPORT

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. Nytt datum är den 29 maj. I och med flytten av stämman så flyttas även datumet för utgivandet av Q1-rapporten till den 29 maj.

Styrelsen har tillsammans med den verkställande ledningen i bolaget och bolagets revisorer beslutat att flytta datum för stämma och utgivande av kvartalsrapport för kvartal 2019 från den 15 maj till den 29 maj.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-04-12.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25762

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted