Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-20

Saxlund: Förändring i styrelsen i Saxlund Group

FÖRÄNDRING I STYRELSEN I SAXLUND GROUP

Det är med stor sorg som Saxlund på tisdagen den 20 februari 2018 nåddes av beskedet att styrelseledamot Per-Olov Karlsson hastigt gått bort.

Våra tankar går till Per-Olovs familj, vänner och kollegor och vi delar er sorg.

2018-02-20

Styrelsen och ledningen i Saxlund Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Hasselström, Styrelseordförande i Saxlund Group, Tel 070-594 79 60
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-02-20.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22284

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund och Hotab en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl 15:30 (CET).

Författare beQuoted