Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

SAXLUND: ÖKAD OMS 1 KV, CORONA TYNGDE EBITDA 0,5-1 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saxlund hade en nettoomsättning på 49,7
miljoner kronor (35,0) och ett ebitda-resultat om -0,96 miljoner kronor
(-3,1) under det första kvartalet 2020.

Resultat efter skatt uppgick till -3,7 miljoner kronor (-4,6) motsvarande
-0:01 krona per aktie (-0:03).

Traditionellt sett är första kvartalet ett sämre kvartal för service och
eftermarknad då flertalet av våra kunder är i full drift och därmed sker det
färre servicebesök. Coronapandemin har under mars månad påverkat bolagets
resultat negativt då ett antal servicebesök har blivit inställda i och med
införandet av reserestriktioner", skriver vd Stefan Wallerman i
delårsrapporten.

Den negativa resultateffekten på ebitda-nivå kopplat till corona bedöms till
cirka -0,5 till -1 miljon kronor i jämförelse med om servicebesöken hade
kunnat utföras.

"Med utgångspunkt i hur året startade är vår bedömning att kvartalets resultat
på ebitda-nivå helt utan coronaeffekter och andra engångseffekter hade varit
cirka 1-1,5 miljoner kronor", skriver vd.

Orderingången uppgick till cirka 50 miljoner kronor under kvartalet.

"Vi har även tagit order efter kvartalets utgång på cirka 13 miljoiner kronor.
I början av maj erhöll bolaget ett positivt besked rörande
tilldelningsbeslutet till Ljungby Energi där Förvaltningsrätten gick på
Ljungbys linje och tilldelningen till Saxlund står fast.

"Vi avvaktar fortsatt kontraktets signering. Tillsammans ger alla dessa
affärer ett tillskott till orderboken på cirka 93 miljoner kronor, vilket är
fantastiskt bra", skriver Stefan Wallerman.

Corona påverkar Saxlund på både projektsidan och på service och eftermarknad.

"I det korta loppet så ser vi på projektsidan att investeringsbesluten skjuts
på framtiden och därmed blir förre projekt signerade. För service så är det
besöksförbud och reseförbud som leder till inställda servicebesök. Det har
gått för kort tid för att se hur vår reservdelsförsäljning påverkas. Krisen
medför samtidigt en påverkan på vår likviditet och resultat. I vissa projekt
kan vi nu inte färdigställa installation eller leverera då siten för
projektet är stängd. Därmed har vi inte uppfyllt delar av den
prestationsbundna betalningsplanen och färdigställandegraden i projektet ökar
inte och vi kan inte tillgodogöra oss någon vinstavräkning", skriver vd.

I det längre perspektivet ser Saxlund att sågverksindustrin där bolaget har
många kunder, kommer dra ner på nyinvesteringar. Även cementbranschen bedöms
dra ner på investeringar.

"Precis som för många andra företag har vi svårt att prognostisera hur krisen
kommer påverka Saxlund. Det som är säkert är att vissa marknader och
branscher som Saxlund avsåg att satsa extra på kommer vara avstannade och att
vi kommer att behöva anpassa oss genom att ändra fokus", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News