Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-27

SAXLUND: ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Saxlund redovisar en
nettoomsättning på 53,5 miljoner kronor (34,4) för det tredje kvartalet 2019.
Totala intäkter uppgick till 55,9 miljoner kronor (35,0).

Rörelseresultatet uppgick till -5,9 miljoner kronor (-58,7). Resultatet har
belastats med cirka 1 miljon kronor avseende fasta kostnader och som har
avvecklats. Jämförelseårets resultat var kraftigt påverkat av nedskrivningar
av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Periodens resultat uppgick till -7,3 miljoner kronor (-60,6), motsvarande
-0:28 kronor per aktie (-2:37) före och efter utspädning.

Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 24,3 miljoner kronor
(10,9). Eget kapital uppgick per den 30 september 2019 till -15,5 miljoner
kronor (-19,0) motsvarande -0:05 kronor per aktie (-0:70)

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News