Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Saxlund: Rättelse angående datum för ÅR

RÄTTELSE ANGÅENDE DATUM FÖR ÅR

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma, vilket tidigare har meddelats. Nytt datum är den 29 maj. I och med flytten av stämman så flyttas även datumet för utgivandet av årsredovisningen för 2018 till den 15 maj.

Styrelsen har tillsammans med den verkställande ledningen i bolaget och bolagets revisorer beslutat att flytta datum för stämma och utgivande av kvartalsrapport för kvartal 2019 från den 15 maj till den 29 maj. Vidare kommer Årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig för bolagets aktieägare den 15 maj.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-04-29.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25936

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted