Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-05

Saxlund: Rättelse: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018

RÄTTELSE: SAXLUND GROUP AB OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2018

I tidigare utsänt pressmeddelande avseende offentliggörandet av årsredovisningen angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Årsredovisningen innehåller ingen kurspåverkande information.

2019-06-05

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-06-05.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26395

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted