Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Saxlund: Saxlund: Fel veckodag i kallelse till extra bolagsstämma

SAXLUND: FEL VECKODAG I KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Saxlund publicerade den 8 februari 2019 en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2019. I kallelsen angavs att den 27 februari är en tisdag men rätt vecko- dag är onsdag. Stämman äger rum onsdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

För mer information kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00
Följande dokument finns att hämta från beQuoted:
Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB från den 2018-02-08 http://www.bequoted.com/bolag/saxlund/pressmeddelande/kallelse-till-extr...

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-02-21.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25249

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en kom- plett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvär- meföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materi- alhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska indu- stri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Stockholm
Org nr 556556-8325

Författare beQuoted