Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-21

Saxlund: Saxlund Group AB, dotterbolag Saxlund Sweden AB tecknar kontrakt till värde av ca 8,5 MSEK

SAXLUND GROUP AB, DOTTERBOLAG SAXLUND SWEDEN AB TECKNAR KONTRAKT TILL VÄRDE AV CA 8,5 MSEK

Dotterbolag Saxlund Sweden AB har den 21 februari 2018 tecknat kontrakt om ca 8,5 MSEK med Stork Thermeq B.V för leverans av materialhantering och bioenergianläggning till Storks projekt med Veolia i Holland.

-Vi har arbetat med Stork, som är ett holländskt bolag med ca 17 000 anställda världen över, under en tid. Vi har arbetat på flera projekt och extra roligt att vårat första projekt tillsammans blir till Veolia i Holland. Avsikten från båda bolagen är att arbeta som partners för att kunna leverera framförallt bioenergianläggningar. Till det här projektet levererar vi våra kärnprodukter i form av materialhanteringsutrustning samt en bioenergiugn som kommer att tillse att anläggningen kan leverera ca 15 MW effekt, säger Stefan Wallerman, VD Saxlund Group AB.

-Vi tittar på flera projekt tillsammans med Stork och troligt att vi kommer att kunna göra flera affärer tillsammans. Vi ser det som starten på ett partnerskap där bolagen har kompletterande styrkor gällande hela bioenergianläggningar. Det är precis så här vi på Saxlund vill arbeta, med starka partners för en optimal och kostnadseffektiv leverans till slutkund. Det har varit ett framgångsrikt koncept i Baltikum med Axis och i Sverige håller vi på att bygga en liknande relation till Neova, säger Stefan Wallerman, VD Saxlund Group AB.

2018-02-21

För mer information kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-02-21.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22306

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Författare beQuoted