Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-26

Saxlund: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen 2018

SAXLUND GROUP AB OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNINGEN 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 8 maj 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se http://www.saxlund.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

2018-04-26

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-04-26.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22937
Saxlund Arsredovisning 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22938

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, vattenrening och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 17:00 (CET).

Författare beQuoted