Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Saxlund: Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2018

SAXLUND GROUP AB OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 18 juni 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se http://www.saxlund.se .

2019-06-04

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-06-04.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26390
Saxlund Group Arsredovisning 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26391

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl 17:55 (CET).

Författare beQuoted