Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Saxlund: Saxlunds styrelse föreslås utökas på extra bolagsstämma

SAXLUNDS STYRELSE FÖRESLÅS UTÖKAS PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Saxlund Group AB ("Bolaget") har föreslagit att Alexander Leppänen och Svante Carlsson väljs till nya styrelseledamöter på en extra bolagsstämma innebärande att Bolagets styrelse utökas till fem styrelseledamöter. Med anledning av föreslaget har styrelsen valt att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 27 februari 2019.

- Jag är glad att Alexander och Svante är föreslagna som styrelseledamöter. Blir de invalda kommer de att komplettera styrelsen med ytterligare teknisk kompetens och branschkunskap, säger Rolf Hasselström, styrelseordförande för Saxlund Group AB.

De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

Alexander Leppänen
Född: 1988
Utbildning: M.Sc., Intellecutal Capital Management Chalmers tekniska högskola Övriga pågående uppdrag: CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -
Aktieinnehav i Bolaget: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Svante Carlsson
Född: 1956
Utbildning: Doktorsexamen i Datalogi, Lunds Universitet
Övriga pågående uppdrag: Svante Carlsson är styrelseordförande i Äventuna AB och Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag, samt styrelseledamot i Centrecourt & Partner AB. Vidare driver han konsultverksamhet genom sina helägda bolag. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Carlsson har varit styrelseordförande för MABI Rent AB (med koncernbolag), NFO Drives AB och US Energy Group AB (med dotterbolag) som samtliga varit noterade på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Han har dessutom varit ordförande för ExpoAuto EA AB och styrelseledamot i SOI Intressenter i Sverige AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 17 000 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma kommer att hållas den 27 februari 2019 kl. 10:00 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

För mer information kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Saxlund Group AB ska offentliggöra
enligt marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 18:10 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-02-08.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25103

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 8000.
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Stockholm
Org nr 556556-8325

Författare beQuoted