Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

SBAB Bank: Stor omedvetenhet hos villaägare om klimatrisker - kan ge dyra konsekvenser

Det råder mycket låg medvetenhet hos villaägare om de risker
klimat-förändringarna kan medföra på deras fastighet. Därför finns
det ett stort behov av att öka kunskapen om de risker
klimatförändringarna kommer att få på bostadsmarknaden. Det visar en
ny undersökning om klimatrisker som SBAB låtit göra. Robert Boije,
chefsekonom på SBAB, och Malin Pellborn, hållbarhetschef på SBAB,
kommenterar undersökningen i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Av drygt 1 000 tillfrågade villaägare svarar nästan 30 procent att de
inte vet vad klimatrisker är för något. Strax över 70 procent vet
inte vart man vänder sig för att få information om klimatrisker och
drygt 80 procent har inte tagit hänsyn till klimatriskerna då de
köpte sin fastighet. Knappt 70 procent av de tillfrågade villaägarna
svarar dessutom att de inte har fått någon information från sin
kommun, länsstyrelsen eller myndigheterna om klimatrisker.

·
Det är oroväckande att så få har kunskap om vilka risker som finns i
och med klimatförändringarna. Vi som jobbar med bostadsfinansiering
har ett särskilt ansvar att bedöma hur den globala uppvärmningen kan
komma att påverka bostadssektorn, kreditgivningen och våra låntagare
och vilka konsekvenserna blir. Men vi har också ett ansvar för att
informera om och öka kunskapen om detta. Det är mycket viktigt att
villaägare är medvetna om att de ekonomiska konsekvenserna riskerar
bli betydande framöver, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef på
SBAB.

För Sveriges del är det framförallt två klimatrisker som är tydliga:
havsnivåhöjningen i södra Sverige och i delar av mellersta Sverige
samt den ökade risken för översvämning i nederbördskänsliga områden
vid mer extrem nederbörd än idag.

·
Marknadsvärdet på bostäder i låglänta havsnära och
översvämningskänsliga områden riskerar att gå ner kraftigt och inte
bara först den dag effekten av den globala uppvärmningen blir
tydliga, utan långt tidigare. Eftersom standardlöptiden för ett bolån
är 30 år så måste framtida risker vägas in i bedömningen vilket kan
påverka lånevillkoren och i förlängningen marknadsvärdet. Hela 70% i
vår undersökning svarar dock att de inte är oroliga över att
klimatriskerna ska påverka deras fastighets framtida marknadsvärde.
Samtidigt sitter riskavdelningarna på svenska bankerna och
försäkringsbolagen redan och räknar på risken för kreditförluster
till följd av detta, säger Malin Pellborn.

Nyligen gav regeringen Statens geotekniska institut och MSB i uppdrag
att identifiera områden i Sverige
(https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/riskomraden-for-klima...)
där det finns risk för klimatrelaterade ras, skred, erosion och
översvämningar. I uppdraget ingår också att beskriva sannolikheten
för dessa händelser och de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Läs hela debattartikeln här
(https://www.dn.se/debatt/bostadsmarknaden-maste-vakna-och-se-klimatriske...)

Utdrag ur undersökningen

Vet du vad en klimatrisk är?

+---+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+---+----+---+------+
|Ja |70% |74%|67% |
+---+----+---+------+
|Nej|30% |26%|33% |
+---+----+---+------+

Anser du att ditt närområde är exponerat för klimatrisker idag eller
inom de närmsta åren? (Direkta konsekvenser: ökad havsnivå, erosion,
översvämning, vattenbrist. Indirekta konsekvenser: försämrad
framkomlighet, bristande tillgång till samhällstjänster):

+------+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+------+----+---+------+
|Ja |24% |21%|26% |
+------+----+---+------+
|Nej |59% |67%|52% |
+------+----+---+------+
|Vet ej|17% |12%|22% |
+------+----+---+------+

Tror du att detta kommer att vara en risk som du behöver hantera inom
din livstid?

+------+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+------+----+---+------+
|Ja |29% |23%|34% |
+------+----+---+------+
|Nej |50% |62%|39% |
+------+----+---+------+
|Vet ej|21% |15%|27% |
+------+----+---+------+

Är du orolig för klimatrisker (exempelvis att det påverkar din
fastighets framtida marknadsvärde)?

+------+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+------+----+---+------+
|Ja |18% |15%|20% |
+------+----+---+------+
|Nej |70% |77%|65% |
+------+----+---+------+
|Vet ej|12% |8% |15% |
+------+----+---+------+

Har du kapital för att kunna "klimatriskinvestera" i din fastighet?
(ex extra dränering, installation av backventil, förbättrad avrinning
från fastigheten mm.):

+------+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+------+----+---+------+
|Ja |58% |66%|51% |
+------+----+---+------+
|Nej |27% |22%|32% |
+------+----+---+------+
|Vet ej|15% |12%|17% |
+------+----+---+------+

Har du fått information om klimatrisker från..

+-------------+------+------+------+
| |Alla |Man |Kvinna|
+-------------+------+------+------+
|Kommunen |14,80%|15,99%|13,65%|
+-------------+------+------+------+
|Länsstyrelsen|7,25% |9,31% |5,26% |
+-------------+------+------+------+
|Staten |10,82%|12,55%|9,16% |
+-------------+------+------+------+
|Annan |11,02%|13,36%|8,77% |
+-------------+------+------+------+
|Ingen |67,43%|63,36%|71,35%|
+-------------+------+------+------+

Vet du vart du vänder dig för att få information om klimatrisker?

+---+----+---+------+
| |Alla|Man|Kvinna|
+---+----+---+------+
|Ja |29% |34%|24% |
+---+----+---+------+
|Nej|71% |65%|76% |
+---+----+---+------+

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Wennergren, Presschef SBAB, telefon: 0724- 517937,
erik.wennergren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och
sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska
staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår
till cirka 270 000, cirka 329 000 privatpersoner har sparkonto. Antal
medarbetare är cirka 630. Läs mer på: sbab.se, booli.se,
facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank,
linkedin.com/company/sbab-bank.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbab-bank/r/stor-omedvetenhet-hos-villaagare-...
https://mb.cision.com/Main/462/2868235/1081274.pdf

Författare Cision News