Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-22

SBC: Apriori får rätt förvärva aktier till kurs 5,68 kr

(SIX) Genom en dom i Stockholms tingsrätt från i dag har Apriori en
rätt att per den 19 februari 2016 förvärva 8.252.100 aktier till
priset 5,68 kronor per aktie i SBC från Riksförbundet Bostadsrätterna.
Aprioris rätt utgår från ett tvistigt avtal tecknat i november 2011.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om Apriori väljer att förvärva hela eller större delen av
aktieposten så att deras innehav uppgår till 30 procent eller mer
kommer en budpliktssituation att uppstå för Apriori. Riksförbundet
Bostadsrätterna säger sig inte veta hur Apriori avser att hantera
denna.

I tingsrättsdomen konstateras också att det aktieägaravtal som
förelegat mellan parterna är uppsagt av Riksförbundet Bostadsrätterna
med omedelbar verkan. Tingsrätten slår fast att aktieägaravtalet
mellan parterna inte gäller efter den 24 april 2014.

Jonathan Axelsson, tel +46 8 586 163 89
mailto:jonathan.axelsson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare SIX news