Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Ansökan om avnotering av SBC

Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) har ansökt om
avnotering av aktierna från NGM Equity.

Mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket begränsade
handeln i SBCs aktier på NGM Equity har styrelsen, i linje med vad
som aviserades i ett pressmeddelande den 19 augusti 2019, ansökt om
avnotering av aktierna. I enlighet med Aktiemarknadsnämndens
uttalande 2019:30 har SBC begärt och erhållit bekräftelse från NGM
att SBC fortfarande inte uppfyller noteringskraven.

En avnotering innebär bland annat att aktierna inte längre är föremål
för organiserad handel på NGM Equity och att bolaget inte längre är
skyldigt att lämna information till marknaden i enlighet med reglerna
på NGM Equity och EU:s marknadsmissbruksförordning. Äganderätten till
aktierna påverkas dock inte och aktieägarna har kvar sina rättigheter
enligt aktiebolagslagen.

Sista dag för handel på NGM Equity kommer att meddelas så snart den
bestämts av NGM.

För ytterligare information kontakta:

Emil Lundström tf VD och koncernchef

emil.lundstrom@sbc.se

08-501 150 14

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/ansokan-om...
https://mb.cision.com/Main/15291/2969143/1147634.pdf

Författare Cision News