Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: SBC ansöker om tillstånd för betaltjänster och registrering av inlåningsverksamhet

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB har i dag lämnat in ansökan till
Finansinspektionen om registrering av inlåningsverksamhet. Det bolag
inom SBC-koncernen som kommer att utföra betaltjänster, SBC
Betaltjänster AB, har också lämnat in en ansökan om tillstånd för
betaltjänster. Ansökningarna rör de transaktioner som görs inom ramen
för SBC-koncernens ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar.

Detta innebär ingen förändring i den ekonomiska förvaltningen för SBCs
kunder.

SBC är den största oberoende förvaltaren av bostadsrätter i Sverige.
Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela Sverige. Genom att
ansöka om tillstånd förbättrar vi vårt kunderbjudande ytterligare och
säkerställer en ännu tryggare förvaltning och säkrare hantering av
våra kunders pengar.

För ytterligare information kontakta:

Emil Lundström, tf VD och koncernchef
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

Stefan Jacobsson, styrelseordförande
stefan@jacobsson.ch
070-819 60 00

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921.
SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt
juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med
tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex.
Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320
anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436
mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/sbc-ansoke...
https://mb.cision.com/Main/15291/2934886/1125090.pdf

Författare Cision News