Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-25

SCA: SCA redovisar sin klimatpåverkan Kompenserar för lastbilar och inrikesflyg

SCA redovisar för första gången företagets effekt på klimatet i den
årsredovisning som publiceras den 27 februari. Vid ett seminarium i
Stockholm redovisade SCA såvål positiv effekt på klimatet genom
skogstillväxt och substitution, som verksamhetens klimatbelastning.
Nettoeffekten är positiv och motsvarar Sveriges alla utsläpp från
lastbilstrafik och inrikesflyg.

Det var vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
måndagen den 25 februari, som SCA redovisade verksamhetens
klimateffekt för ett hundratal seminariedeltagare från forskning,
politik, myndigheter och media.

- Klimatet är vår tids ödesfråga och skogen och skogens produkter kan
ge avgörande bidrag till att motverka negativa klimatförändringar,
sade SCAs vd Ulf Larsson vid seminariet. SCA kommer nu och framåt att
rapportera den samlade klimateffekten av företagets verksamhet och
det kommer att tillsammans med den finansiella redovisningen vara ett
viktigt mått för när vi ska beskriva företagets utveckling.

Beräkningarna presenteras utförligt i en rapport av Peter Holmgren,
konsult och tidigare chef för CIFOR, en internationell organisation
för skogsforskning, och SCAs hållbarhetschef Katarina Kolar. Modellen
omfattar den kolbindning som sker i SCAs växande skogar, samtliga
utsläpp av fossil koldioxid från SCAs hela värdekedja och de positiva
klimateffekterna av SCAs produkter. När skogsprodukter som trävaror,
papper och biobränslen ersätter material och energi med ett större
kolspår, kan olja och kol

permanent stanna under jord och samhällets totala klimatbelastning
minskar.

- Nettoeffekten av SCAs verksamhet är positiv för klimatet och uppgår
till åtta miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar den
samlade negativa klimatpåverkan av Sveriges hela lastbilstrafik och
det svenska inrikesflyget, sade Katarina Kolar, SCAs hållbarhetschef.

Vid seminariet medverkade också skogsföretaget Södras ordförande Lena
Ek, som talade om detta företags ambition att bli fossilfritt. Södras
skogstrateg Göran Örlander förklarade hur välskötta skogar bidrar i
klimatarbetet och Göran Berndes, professor vid Chalmers, klargjorde
effekterna av att ersätta fossilbaserade material och bränslen med
förnybara. Moderator vid seminariet var Johan Kuylenstierna, vice
ordförande i Sveriges klimatpolitiska råd.

För ytterligare information, kontakta
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Katarina Kolar, Hållbarhetschef, +46 (0) 60 19 31 05

Hela rapporten kan hämtas här.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata
skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad
värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras
skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa,
trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar.

Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på
18,8 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer
information, besök www.sca.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/sca-redovisar-sin-klimatpaverkan-kompens...
https://mb.cision.com/Main/600/2748696/997119.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.