Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

SCA: SCAs årsstämma 2020

SCAs årsstämma 2020 ägde rum på hotell Södra Berget i Sundsvall. 24
aktieägare deltog i stämman. Många aktieägare valde att i stället
medverka via fullmakt. Vid stämman hade en rad försiktighetsåtgärder
vidtagits för att undvika eventuell smittspridning.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
för år 2019.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman omvaldes som styrelseledamöter Charlotte Bengtsson, Pär
Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin
Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara
Milian Thoralfsson omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet
av årsstämman 2021.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens reviderade förslag
till stämman om att ersättningarna till styrelsen skulle lämnas
oförändrade i förhållande till år 2019. Även den föreslagna
ersättningen till revisorn som meddelades i kallelsen till stämman
fastställdes. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com,
inom två veckor.

På grund av de särskilda arrangemangen vid stämman, spelades VD och
koncernchef Ulf Larssons anförande in och finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.sca.com.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23
Katarina Nilsson, chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel +46 73
920 56 05

Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 14.00 CET.

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata
skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad
värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras
skogar.

Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror,
förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar.

Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på
19,6 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer
information, besök www.sca.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00
www.sca.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sca/r/scas-arsstamma-2020,c3077877
https://mb.cision.com/Main/600/3077877/1221675.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.