Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ScandBook: Delårsrapport första kvartalet 2020

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden
2020-01-01 - 2020-03-31

Första kvartalet 2020 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 69,3 mkr (70,3 mkr)
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,3 mkr
(8,3 mkr)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 mkr (2,2 mkr)
· Resultat efter skatt uppgick till 0,0 mkr (1,1 mkr)
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr per aktie (0,16 kr)
· Nettolåneskulden uppgick till 29,8 mkr (66,7mkr) exklusive leasing
nyttjanderätter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564,
havard.grjotheim@gmail.com

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14/5 2020 kl. 15:00 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt
dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda
Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter.
ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband-
mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck
och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker
erbjuder

ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt
bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen
internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och
pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en
stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och
kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.
Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandbook/r/delarsrapport-forsta-kvartalet-20...
https://mb.cision.com/Main/1720/3112313/1247938.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.