Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ScandBook: Styrelsen i ScandBook föreslår ändring av bolagsordningen samt att förslaget till vinstutdelning dras tillbaka.

Styrelsen har fattat beslut om förslag till ändring av bolagsordning
samt att förslaget till vinstutdelning till preferensaktierna dras
tillbaka. Fullständigt underlag för förslag till beslut kommer att
finnas i den kallelse till årsstämma som publiceras inom kort.

Ändring bolagsordningen

Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den
15 juni 2020 beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive
inlösen av bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen
föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8
enligt följande:

Nuvarande lydelse av §7:

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas
till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni
2020. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal
preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela
innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.

Föreslagen lydelse av §7

§7 Omvandlingsförbehåll

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas
till stamaktier.

Sådan begäran om omvandling kan som senast ske senast den 30 juni
2023. Begäran

om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal
preferensaktier som ska

omvandlas till stamaktier samt om begäran inte omfattar hela
innehavet, vilka preferensaktier

omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla

omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen

är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.

Nuvarande lydelse av §8:

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen,
när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran
ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2020, till bolagets styrelse som
ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för
det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per
preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie
belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

Föreslagen lydelse av §8

§8 Inlösenförbehåll

På begäran av ägare av preferensaktie, och efter beslut av styrelsen,
när bolagets utdelningsbara

medel så medger, kan aktiekapitalet i bolaget minskas, dock inte under

minimiaktiekapitalet, genom inlösen av preferensaktie. Sådan begäran
ska framställas

skriftligen, och tidigast den 30 juni 2023, till bolagets styrelse som
ska behandla

frågan skyndsamt och besluta om sådan minskning av aktiekapitalet för
det fall utdelningsbara

medels så medger.

Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp motsvarande 13,03 kronor per
preferensaktie.

Ägare av preferensaktie äger inte rätt till på preferensaktie
belöpande och inte utbetalat

Preferensbelopp efter begäran om inlösen av preferensaktie.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag fordras för §7 -att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt
avgivna rösterna på stämman - minst hälften av alla stamaktier måste
vara närvarande vid stämman och - 9/10 av de närvarande stamaktierna
måste rösta för beslutet.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag fordras för §8 -att minst hälften av alla preferensaktier ska
närvara vid stämman och - minst 9/10 av de närvarande
preferensaktierna ska rösta för beslutet.

Förslaget till vinstutdelning dras tillbaka

Styrelsen föreslår på grund av osäkerheten med COV-19 att den
föreslagna utdelningen till preferensaktierna dras tillbaka.

Falun den 14 maj 2020

ScandBook Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564,
havard.grjotheim@gmail.com

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14/5 2020 kl. 14:00 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt
dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda
Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter.
ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband-
mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck
och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker
erbjuder

ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt
bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen
internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och
pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en
stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och
kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.
Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandbook/r/styrelsen-i-scandbook-foreslar-an...
https://mb.cision.com/Main/1720/3112247/1247884.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.