Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-28

ScandiDos AB - Bokslutskommuniké 1 maj 2021 – 30 apr 2022

SCANDIDOS AVSLUTAR ÅRET STARKT MED HÖGA INTÄKTER

VD Ord
 
”ScandiDos levererar ett av våra starkaste kvartal någonsin intäktsmässigt, trots fortsatta Covidrelaterade utmaningar i delar av världen och oro till följd av pågående krig i Europa”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos
 
 
Fjärde Kvartalet 1 februari 2022 – 30 april 2022
 
• Nettoomsättning: 17,3 (16,0) Mkr
• Bruttomarginal: 74 % (78 %)
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -0,6 (0,5) Mkr
• Periodens resultat: -1,7 (-0,6) Mkr
 
 
Helåret 1 maj 2021 – 30 april 2022
 
• Nettoomsättning: 57,7 (60,0) Mkr
• Bruttomarginal: 77 % (77 %)
• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -3,0 (4,1) Mkr
• Periodens resultat: -7,3 (-1,4) Mkr
 
 
Rapporten i sin helhet går att finna på bolagets hemsida: https://scandidos.com/investors/finansiella-rapporter
 
 Uppsala den 28 juni, 2022
 
ScandiDos Styrelse

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: investor@scandidos.com, +46 18-472 30 20
ScandiDos AB (publ), 556613-0927
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Om ScandiDos


ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på Scandidos.com. Produktinformation finns på Delta4family.com

Denna information är sådan information som ScandiDos är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-28 08:00 CEST.

Bifogade filer


2022 06 28 ScandiDos Bokslutskommunike 1 Maj 2021 30 Apr 2022

Författare MFN