Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-11

ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 – 31 jan 2022

FORTSATT STARK BRUTTOMARGINAL OCH POSITIV EBITDA

VD Ord

” ScandiDos fortsatte under tredje kvartalet att leverera stabila volymer av system med bibehållen och god bruttomarginal samt operationell lönsamhet.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos

Tredje Kvartalet 1 november 2021 – 31 januari 2022

  • Nettoomsättning: 15,5 (15,8) Mkr
  • Bruttomarginal: 78 % (74 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): 0,1 (0,5) Mkr
  • Periodens resultat: -0,5 (-0,8) Mkr


Perioden 1 maj 2021 – 31 januari 2022

  • Nettoomsättning: 40,4 (43,9) Mkr
  • Bruttomarginal: 78 % (77 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -2,5 (3,6) Mkr
  • Periodens resultat: -5,7 (-0,8) Mkr


Rapporten i sin helhet går att finna på bolagets hemsida: https://scandidos.com/investors/finansiella-rapporter

Uppsala den 11 mars, 2022

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: investor@scandidos.com, +46 18-472 30 20
ScandiDos AB (publ), 556613-0927
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Om ScandiDos


ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på Scandidos.com. Produktinformation finns på Delta4family.com

Denna information är sådan information som ScandiDos är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-11 08:00 CET.

Bifogade filer


ScandiDos Delårsrapport 1 Maj 2021 – 31 Jan 2022

Författare MFN