Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-15

ScandiDos får en order på €235 000 från Japan

ScandiDos AB har erhållit en samlad order avseende €235 000 för ett antal Delta4 Phantom+ mätsystem och tillhörande tjänster. Försäljningen sker via ScandiDos väletablerade distributör Euro Meditech Co. Ltd till ett antal sjukhus i Japan. Mätsystemen och tjänsterna förväntas levereras under ScandiDos första kvartal.

”Detta är ytterligare en betydelsefull order för vår verksamhet i Asien och vi är stolta över att ha blivit anförtrodda en så viktig och omfattande leverans,” säger Gustaf Piehl, VD på ScandiDos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Gustaf Piehl, VD, ScandiDos: investor@scandidos.com, +46 18-472 30 20
ScandiDos AB (publ), 556613-0927
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

Om ScandiDos


ScandiDos är ett innovativt och framåtsträvande företag med banbrytande mjukvaru- och hårdvarulösningar för patientkvalitetssäkring inom modern strålterapi. Produktfamiljen Delta4 levererar en komplett kvalitetssäkringslösning som gör behandlingsprocessen säker och effektiv. Vi stärker förtroendet hos personalen på strålterapikliniker genom att ge dem ett oberoende kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där produktutveckling bedrivs. Försäljningen sker via försäljningskontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i de nordiska länderna och genom distributörer i över 50 länder.

ScandiDos är noterat på NASDAQ First North Stockholm med tickerkoden SDOS. Certifierad rådgivare är Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). Ytterligare investerarinformation finns på Scandidos.com. Produktinformation finns på Delta4family.com

Denna information är sådan information som ScandiDos är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-15 14:45 CEST.

Bifogade filer


ScandiDos får en order på €235 000 från Japan

Författare MFN