Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september...

Scandinavian Biogas har säkerställt finansieringen för återbetalning
av obligationslånet.

Sammanfattning tredje kvartalet
· Under september har bolaget säkerställt finansiering för
återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som
förfaller till betalning den 10 februari 2020.

· Nettoomsättningen uppgick till 87,3 MSEK (63,0 MSEK), motsvarande
en ökning med 38,6% jämfört med samma period förra året.

· EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (-14,5 MSEK) och förbättringen i
förhållande till tredje kvartalet 2018 beror framförallt på
anläggningarna i Södertörn och Skogn. Anläggningen i Skogn har för
perioden juli-september 2019 varit i drift vilket den inte var fullt
ut i jämförande period. Jämförelseperioden inkluderar också
engångskostnader om 16,2 MSEK hänförliga till domstolsbeslut.

· Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-31,1 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -14,7 MSEK (-45,7 MSEK)
· Den riktade nyemissionen gav 60,4 MSEK och företrädesemissionen
gav 10,3 MSEK före transaktionskostnader. Totala emissionskostnader
uppgick till 9,1 MSEK

· Under kvartalet har det skett en nyemission i det norska
dotterbolaget om 21,6 MSEK, där Scandinavian Biogas Fuels
Internationals del uppgick till 10,9 MSEK.

Sammanfattning första nio månaderna

· Under september har bolaget säkerställt finansiering för
återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som
förfaller till betalning den 10 februari 2020.

· Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska
dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.

· Under året har nyemissioner genomförts. De riktade nyemissionerna
gav 100,0 MSEK före transaktionskostnader. Efterställda ägarlån på 34
MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier i en
kvittningsemission. Företrädesemissionen gav 10,3 MSEK före
transaktionskostnader. Totala emissionskostnader uppgick till 9,1
MSEK.

· Nettoomsättningen uppgick till 263,8 MSEK (192,5 MSEK),
motsvarande en ökning med 36,3% vilket framförallt beror på
anläggningen i Skogn som för perioden januari-september 2019 har
varit i drift vilket den inte var fullt ut i jämförande period.

· EBITDA uppgick till 58,8 MSEK (-15,1 MSEK) och förbättringen i
förhållande till första nio månaderna 2018 beror främst på
driftsättningen av Skogn, Norge samt engångskostnaden 2018 om 16,2
MSEK hänförliga till domstolsbeslut.

· Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-59,2 MSEK)
· Resultat efter skatt var -50,3 MSEK (-89,5 MSEK)
Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· Inga andra väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens
slut.

VD-kommentar för delårsperioden
"Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har
förbättrats markant under de första tre kvartalen och vi har kunnat
säkerställa

refinansieringen av företagsobligationen, vilket är mycket glädjande.
Biogasutredningen i Sverige kommer att publiceras före årsskiftet. Vi
antar att förutsättningar för svensk biogas-industri kommer att
förstärkas"

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef
All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget
annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period
föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 för Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på
www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och
koncernchef,

+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 oktober 2019 kl.16:00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1925/2935739/1133806.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.