Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-18

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas rapport för andra kvartalet och inbjudan till konferens den 29 oktober

Scandinavian Biogas kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet 2021 fredagen den 29 oktober cirka kl. 7.30. En konferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 10.00 samma dag. Rapporten kommer att presenteras på konferensen av CEO Matti Vikkula och CFO Anna Budzynski. Presentationen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten som följs av en frågestund.

För att delta i konferensen, använd Scandinavian Biogas 2021-Q3 presentation, TEAMS (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg2Zjg4OGMtN2UwMy00NjM4LWJmNTgtOGE3ZDk0YzYxMjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e193c8c9-ab1e-4290-b35f-0bf7222050c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ea15dee1-8a75-482e-87e4-43786fce14d9%22%7d) eller besök Scandinavian Biogas hemsida, där ni också hittar presentationsmaterialet och relaterad information. Inget fysiskt möte kommer att hållas.

Vi ser fram emot ert deltagande.

För mer information vänligen kontakta:

Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938
Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Författare Cision