Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

SCANDINAVIAN BIOGAS: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE 24% 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Scandinavian Biogas nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 96,0 miljoner kronor (77,4), en ökning med 24 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 21,5 miljoner kronor (5,8) och resultat efter skatt låg på -27,6 miljoner kronor (-37,4). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick i kvartalet till 19,8 miljoner kronor (26,6).

"Andra kvartalet blev ett händelserikt kvartal och vi tog flera viktiga steg för att uppnå vårt produktionskapacitetsmål för biogas på minst 700 GWh år 2024. En helt avgörande milstolpe var säkerställandet av finansieringen med bland annat placeringen av en grön företagsobligation på 700 miljoner kronor samt ett avtal om en kreditfacilitet på ytterligare 300 miljoner kronor. Finansieringen öppnar för strategiskt viktiga investeringsbeslut i Stockholmsregionen", skriver vd Matti Vikkula i rapporten.

Den svenska verksamheten påverkas fortsatt av covid-19 och har ett lägre kapacitetsutnyttjande till följd av något lägre tillgång på avfallsvolymer och lägre efterfrågan på biogas.

Tillverkningen av flytande biogas i Norge är i full produktion och nådde produktionsrekord för andra kvartalet.

Verksamheten i Korea utvecklades något sämre något sämre än motsvarande period föregående år.
Författare Direkt-SE